Radiškio kaimo bendruomenė

Irenos  Štarienės sodyba


Mildos ir Alvydo Ališauskų sodyba


Bronės ir Jono Švaikauskų sodyba


Irenos ir Kazimiero Šalaviejų sodyba


Angėlės ir Vytauto Motiejūnų sodyba


Natalijos Švelnikienės sodyba