Radiškio kaimo bendruomenė
Bendruomenės veikla


Ukmergės rajono Radiškių kaimo bendruomenė įsikūrė 2002 metais birželio 13 dieną.

Tai darbščių ir energingų žmonių būrys. Šią bendruomenę jungia ne tik šio kaimo žmonės, bet ir aplinkinių kaimų  gyventojai. Ši bendruomenė  - tai lyg viena graži šeima.
           Susikūrus bendruomenei, buvo išrinkta taryba .
           
Radiškių bendruomenei vadovauti patikėta   -  IRENAI  ŠTARIENEI 

            Bendruomenės pirmininkės pavaduotoja       -  JANINA  GIEDRAITIENĖ
                                                                 Nariai       -  MILDA ALIŠAUSKIENĖ
                                                                                 -  BRONĖ ŠVAIKAUSKIENĖ
                                                                                 -  JONAS  VERIKAS

   Organizacijos rūšis:  Visuomeninė organizacija
   Veiklos pobūdis :      Visuomeninių organizacijų veikla
   Bendruomenės tikslas:
        - bendruomenės telkimas, bendrų problemų sprendimas;
        - neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių, gyvenančių problematiškose  šeimose priežiūra;
        - kultūrinė -  sportinė  veikla;
        - kaimo švenčių, tradicijų atgaivinimas ir plėtojimas;
        - nekliūdomai raštu ir žodžiu ar kitais  būdais skleisti informaciją apie savo veiklą;
        - organizuoti  masinius renginius;
       -  į veiklą įtraukti  kuo  daugiau  jaunimo.

             Įsikūrus  bendruomenei, neatpažįstamai  pasikeitė  kaimas.Gyvename  su  šūkiu  „ NĖ VIENOS NETVARKINGOS  SODYBOS  „.
            Kiekvienais  metai  rengiame   sodybų  apžiūros  šventę. Apdovanojami gražiausių, tvarkingiausių  sodybų  šeimininkai. Tiesiog  būna  labai  sunku tą  padaryti,  nes  visos sodybos yra tvarkingos, savotiškai  gražios. Todėl į pagalbą  kviečiames seniūnijos  darbuotojus.
            Kadangi  šioje  bendruomenėje  gyvena  net  penki  Jonai, tai  net nėra  abejonės,  kad  JONINĖS RADIŠKIŲ  KAIME SU LIAUDIŠKAIS PAPROČIAIS IR TRADICIJOMIS  yra įspūdingos.
           Savaitė  prieš šventę  būna didžiulis  sujudimas,  juk  reikia  patiems  viską  pasiruošti, išsivalyti  teritoriją, kurioje vyks  šventė, viską  sudėlioti į savo vietą, apgalvoti, pasiruošti. Nes į šią  šventę  sugužės  daug  svečių,  jaunimo. Į šventę  susirenka ir  aplinkinių  kaimų   gyventojai.  Sukraunamas įspūdingas  laužas,  kuris   dega  net  iki  kitos  dienos  ryto.
          Kaip šventės atributika  yra  pinama  kupolė    įvairiausių  miško  ir  lauko  gėlių,  kuris  aukštis  yra  daugiau kaip  du  metrai.  Pinami    ąžuolo  šakų  vainikai Jonams.
         Šventės pradžioje  yra  organizuojamos  įvairios  sportinės  varžybos,  vyksta  atrakcionai. Koncertuojame  patys,  kartais  pasikviečiame  Vidiškių kultūros namų  saviveiklininkus, Šventupės kultūros namų saviveiklininkus.
         Šioje  šventėje  būna įvairaus  amžiaus  žmonių, kurie po sunkų  darbų  ateina  pasilinksminti, pabendrauti, pasidalinti mintimis, pasiklausyti gražios muzikos, pasiklausyti dainų, patys padainuoti ir pašokti, o tuo pačiu paragauti JONŲ  pagaminto  alaus. Taip  savo  atsineštomis  vaišėmis pasivaišinti  ir  kaimyną  pavaišinti.
       Kaimo žmogui, ypač kaip Radiškyje, kai nėra nei Kultūros namų, nei  bibliotekos, reikia ne tik daug dirbti,  bet  reikia ir turiningai, linksmai gyventi, nes nuo to priklauso žmogaus sveikata, jo mąstysena. To mes ir siekiame.
       Rudens  šventės  taip  pat  vyksta įspūdingai. Tik susirinkę  pasidaliname patirtimi apie  užaugintą  derlių, jo auginimo sąlygas, klausomės kiekvieno  patarimų.
       Žemaitkiemio seniūnijos  organizuojamuose  renginiuose  gausiai dalyvaujame,  net  patys suruošiame  programą, kurią  parodome  seniūnijos  gyventojams.
        2009 metai  įvyko seniūnaičių  rinkimai. Radiškių kaimo  seniūnaičiu išrinktas   - JONAS  VERIKAS
        Aktyviausi  Radiškių kaimo bendruomenės nariai    - JONAS  VERIKAS , MILDA  ALIŠAUSKIENĖ, BRONĖ  ŠVAIKAUSKIENĖ, ANGĖLĖ MOTIEJŪNIENĖ, JANINA GIEDRAITIENĖ, NATALIJA ŠVELNIKIENĖ, ONA BUTKIENĖ.